Barodan avukatlara 'reklam' uyarısı: Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin!

Barodan avukatlara 'reklam' uyarısı: Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin!
01 Mart 2021 - 22:50

Erzincan Barosu, reklam yasağı hatırlatmasında bulunarak avukatların sosyal medya hesaplarında yaptıkları ve yasaya aykırı olduğu iddia edilen paylaşımlardan ve davranışlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği kapsamında avukatların reklam olarak adlandırılabilecek davranış, açıklama, tanıtım yapmaları yasaklanmış durumda.

TBB'nin bu yönetmeliği de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesinin verdiği yetkiye dayanıyor.

55. maddede "Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır" ifadesi yer alıyor.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması tartışmayı artırdı

Ancak gerek çok sayıda hukuk fakültesinin açılmasının ardından artan avukat sayısıyla rekabet ortamının kızışması gerekse sosyal medya kullanımının yaygınlaşması bu kurala dair tartışmaları artırdı.

Avukatların hem sosyal medyalarında hem de kişisel internet sitelerinde kimi zaman yaptıkları paylaşımları reklam olarak nitelendiren meslektaşlarından eleştiriler geliyor.

Bu konuda gelen şikayetlerden dolayı zaman zaman barolar da bünyelerindeki kayıtlı avukatlara yönelik reklam yasağına uyulması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Erzincan Barosu'ndan yeni uyarı

Bu uyarılara bir yenisi daha eklendi. Geçen yıl uyarılarda bulunan Erzincan Barosu, 25 Şubat 2021 Perşembe günü Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk imzasıyla sitesinde yeni bir duyuru yayımladı.

"Medya organları ve sosyal medya araçlarının kullanılması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında" başlığıyla yayımlanan duyuruda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Duyuruda bazı avukatların sosyal medya hesaplarında veya kamuya açık platformlardan gerçekleştirdikleri paylaşımlarda takip ettikleri davalarla ilgili kendilerini ön plana çıkartan röportajlar verdikleri iddia edildi.

"Vekaletname aldık, artık karşı taraf düşünsün"

Devamında kimi avukatların adliyelerde veya ofislerinde ne kadar çok çalıştıklarına dair açıklamalar ve fotoğraflar paylaşarak, fotoğraf altlarına şu şekilde notlar paylaştıkları söylendi:

- Hafta sonu çalışmaya devam
- Gecenin bu saati halen bürodayız
- Adliyede şu saatte nöbetteyiz
- Tahliye kararı almanın mutluluğunu yaşıyoruz
- Müvekkilin teşekkür hediyesi
- Tatile de gidilir, tatilde de çalışılır
- Vekaletnameyi aldık, artık karşı taraf düşünsün

Duyuruda kimi avukatların yaptıkları paylaşımlarda gün boyu yapılan işlerin neredeyse dökümünü yaptıkları iddia edilerek, yine bu paylaşımlarda üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek ihlallerin de olabildiği öne sürüldü.

Kendini öven yorumları sildirmemek ihlal sayıldı

Bunun yanı sıra "Ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz", "Davanızı açın giderlerinizi biz karşılıyoruz" gibi çağrıların da yapıldığı öne sürülen duyuruda, kimi avukatların kendisini öven yorumları bildiği halde bunları kaldırmadığı da öne sürüldü.

"Örnekler gittikçe artıyor"

Duyuruda bu örneklerin gün geçtikçe arttığı öne sürülerek, "Bu ve benzeri paylaşımların 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesi ile, TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 8/b, c, e ve 11. maddelerine aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır. Meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli, titiz davranılarak, haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmaması ve bu tür paylaşımlara ve davranışlara mahal verilmemesi, mevcut paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz" denildi.

Aktürk: Uyarmak görevimiz

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Erzincan Barosu Başkanı Aktürk, duyuruyu yapma nedeniyle ilgili olarak "1136 sayılı Avukatlık Kanunu 95. madde uyarınca görevimiz" diyerek şunları söyledi:

Mesleki ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konuda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak. (Ali Kemal Erdem / Independent Türkçe)

Barodan yapılan duyuru metni şöyle;

MEDYA ORGANLARI VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ KULLANILMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

Konu:​ Avukatların medya ve sosyal medya gibi iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin duyurudur.

Bir kısım meslektaşımızın medya ve/veya sosyal medya platformlarını kullanırken 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na, TBB Avukatlık Meslek Kuralları’na, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar sergiledikleri gözlemlendiğinden aşağıdaki duyurunun hazırlanması zarureti doğmuştur.

DUYURU

Son günlerde bir kısım meslektaşlarımızın şahsi sosyal medya hesaplarından ve kamuya açık bir kısım platformlardan gerçekleştirdikleri bazı paylaşımlarında;

Takip ettikleri davalarla ilgili ulusal ve yerel basında görsel veya yazılı röportajlar verdikleri,

Yazılı ve görsel medyada mesleki faaliyetini ön plana çıkaran haberler yapılması için girişimlerde bulundukları,

Danışmanlık hizmeti verilir gibi hukuki bilgilendirme ve içtihat metni paylaşımında bulunulduğu,

Sosyal medya üzerinden, belirlenen kanuni sınırları aşan sayfalar açarak bilgilendirme, içtihat metni paylaşımı gibi danışmanlık hizmetine yönelik paylaşımlar yaptıkları,

Adliyeden, duruşma salonundan, icra dairelerinden, ofisten ne kadar çok çalışıldığına, ne kadar çok iş takip edildiğine yahut takip edilen işler neticesinde ne tür başarılar elde edildiğine dair açıklamalar ve/veya fotoğraflar paylaşıldığı,

İlgili mekanlardan kendi fotoğrafları paylaşılarak, fotoğraf altlarına:

‘’hafta sonu çalışmaya devam’’,

‘’gecenin bu vaktinde hala bürodayız’’,

‘’Adliyede şu saatte nöbetteyiz’’,

‘’bugün de tahliye kararını almanın mutluluğunu yaşıyoruz’’,

‘’müvekkilin teşekkür hediyesi’’,

‘’tatile de gidilir, tatilde de çalışılr’’,

‘’vekaletnameyi aldık artık karşı taraf düşünsün!’’ gibi bilgilendirme yazıları yazıldığı,
                                                 
Gün boyu mesleki açıdan yapılan tüm iş ve/veya işlemlerin neredeyse tümünün dökümünün yapıldığı, (duruşmasına girilen mahkemelerin, gidilen adliyelerin, uğranılan icra müdürlüklerinin isimlerinin tek tek sayıldığı, o gün/ o gece kaç dilekçe yazıldığı, kaç görüşme yapıldığı vb.)

Yapılan paylaşımların bazılarında üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek duruşma zaptı, dosya kapağı, dilekçe gibi materyallere yer verildiği ve bu suretle kişilik haklarının ihlal edildiği,

Yine bazı STK’ların ‘’hukuk birimi sorumlusu’’ vb. sıfatlarla danışmanlık hizmeti verildiği bilgisini de içeren kartvizitlerin dağıtıldığı ve/veya sosyal medya platformlarından paylaşıldığı,

‘’…… konusunda sorunu olanlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz, davasını ücretsiz takip ediyoruz’’, ‘’…. mağdurları bize gelin, davanızı açalım, giderleri biz karşılıyoruz’’ gibi duyuruların medya ve sosyal medya aracılığıyla yapıldığı,

Gazete, dergi vb. yayın organlarına mesleki faaliyetlerini, kendisini ve ofisini ön plana çıkaran röportajlar verildiği,

Sosyal medya platformlarında 3. şahıslar tarafından kendisini öven, bir işin ya da davanın halli için adres olarak gösteren paylaşımlardan haberdar olunduğu halde bunların kaldırılması için girişimde bulunulmadığı, hatta kendi paylaşımlarının altına 3. şahıslar tarafından kendilerini mesleki açıdan öven, ön plana çıkaran yorumlar yapıldığı halde bunların kaldırılmadığı,

Avukatlık cüppelerinin adliye dışında giyildiği ya da elde taşındığı,

Zorunluluk bulunmadığı halde takip edilen işler ile ilgili cüppe giyilmek suretiyle basın açıklaması yapıldığı,

Avukatın yazılı ve sözlü beyanlarının bir hukukçuya, bir kariyer meslek mensubuna yakışır düzeyde olması hem bir zorunluluk ve hem de işin doğası gereği olduğu halde bazı meslektaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımlarında bu hassasiyeti göstermedikleri, küfür, hakaret içeren beyanlarda bulundukları gibi, Barosunu, meslektaşlarını ve 3. şahısları itham edici paylaşımların da yapıldığı,

gibi ancak bir kısmını örneklendirebildiğimiz olumsuz örneklerin gözlemlendiği ve bunların her geçen gün arttığı bir vakıadır.

Bu ve benzeri paylaşımların 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi ile, TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 8/b, c, e ve 11. maddelerine aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır.

Yine 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun Baro Yönetim Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 95. Maddesi uyarınca;

“Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak’’

“Mesleki ödevler hususunda Baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konuda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak’’ baro yönetim kurulunun asli görevlerindendir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Erzincan Barosu Yönetim Kuruluna yüklemiş olduğu ödevler uyarınca meslek onurunun ve meslek düzenin korunması, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak  bağlılık ve onurla yapılmasının sağlanması, mesleki ödevler bakımından  yol gösterilmesi, mesleğe ve meslektaşlara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla; değerli meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli, titiz davranılarak, haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmaması ve bu tür paylaşımlara ve davranışlara mahal verilmemesi, mevcut paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bir ayda yazılması gereken gerekçeli karar 4 ay 10 günde yazılmayınca
Bir ayda yazılması gereken gerekçeli karar 4 ay 10 günde...
Cumhuriyet Savcısı Çalışır'dan dikkat çeken paylaşım:'KIRLANGIÇ OLMAK İSTERDİM'
Cumhuriyet Savcısı Çalışır'dan dikkat çeken...