GEREKÇE İŞ YOĞUNLUĞU:'YAĞMA DOSYASINI SÜRÜMCEMEDE BIRAKMAKLA SUÇLANAN SAVCIYA CEZA TAYİNİNE YER OLAMDIĞINA'

GEREKÇE İŞ YOĞUNLUĞU:'YAĞMA DOSYASINI SÜRÜMCEMEDE BIRAKMAKLA SUÇLANAN SAVCIYA CEZA TAYİNİNE YER OLAMDIĞINA'
21 Kasım 2023 - 21:19
Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile ..... tarihinde toplandı. ..... Cumhuriyet Savcısı ..... hakkında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin ..... dosya numaralı, ..... tarihli ve ..... sayılı soruşturma izni verilmesi teklifi ve Kurul Başkanının ..... tarihli "Olur"u üzerine Kurul Müfettişi tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen ..... tarihli inceleme ve soruşturma raporu sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin ..... dosya numaralı, ..... tarihli ve ..... sayılı "İnceleme maddeleri yönünden soruşturma izni verilmesine yer olmadığı teklifi ve soruşturma maddeleri yönünden dosyanın İkinci Daireye tevdii" kararına istinaden dosyanın Dairemize intikali üzerine, ..... tarihli inceleme ve soruşturma raporu ile eki evrakı havi Dairemizin ..... sayılı dosyası incelendi. ..... Cumhuriyet Savcısı .....hakkında yapılan soruşturma; Görevde kayıtsız ve düzensiz davrandığı, Bu kapsamda; ..... Cumhuriyet Başsavcılığının ..... sırasına kayden (önceki esas .....) "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı kendisine tevzi edildikten sonra ..... ila ..... tarihleri arasında hiçbir işlem yapmayarak sürüncemede bıraktığı, Konusundan ibarettir. İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: ..... Cumhuriyet Savcısı ..... isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda, dosya içerisindeki bilgi, belge ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; ilgilinin soruşturma dosyasını muktezaya bağlamayı geciktirmesinin mesleki tecrübesizliği ve kuradan atandığı 1. bölgedeki iş yoğunluğundan kaynaklandığı, başkalarının talimat ve telkinleri doğrultusunda zarar verme kastıyla hareket ettiğine dair müştekinin soyut iddiası dışında iddiaları destekleyici mahiyette her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı bir delil bulunmadığı anlaşıldığından müsnet eylem nedeniyle ilgili hakkında Ceza Tayinine Yer Olmadığına, 6087 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine müracaatla yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğine, ..... tarihinde karar verildi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
AÇILAN OFİSİ DENETLEYEN YOK;'İZMİR ADLİYESİ'NİN DİBİNDE ARZUHALCİ SKANDALI'
AÇILAN OFİSİ DENETLEYEN YOK;'İZMİR ADLİYESİ'NİN DİBİNDE...
YÖNETİM TARAFINDAN ALINAN KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI:'İZMİR BAROSU'NDAN GAZETECİLERE GİRİŞ YASAĞI'
YÖNETİM TARAFINDAN ALINAN KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI:'İZMİR...