Her Alacak "10 Yıllık" Zamanaşımı Süresine Mi Tabidir? Bu Sürenin Bir İstisnası Var Mıdır?

Her Alacak "10 Yıllık" Zamanaşımı Süresine Mi Tabidir? Bu Sürenin Bir İstisnası Var Mıdır?
22 Temmuz 2021 - 18:46

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak “10 yıllık” zamanaşımı süresine tabidir.

Ancak istisnai olarak bazı alacaklar için, 5 yıllık” zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

5 yıllık” zamanaşımı süresine tabii olan alacaklar aşağıdaki gibidir;

1- Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler.

2- Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri.

3- Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar.

4- Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar.

5- Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar.

6- Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

İkinci Ayırım

Zamanaşımı

A. Süreler

I. On yıllık zamanaşımı

Madde 146-

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.

Beş yıllık zamanaşımı

Madde 147-

Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır:

1- Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler.

2- Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri.

3- Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar.

4- Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar.

5- Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar.

6- Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x