İNFAZ ERTEME KARŞILIĞINDA:'10 KİLO KESTANEYİ VE CEVİZİ RÜŞVET OLARAK ALAN SAVCI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ'

İNFAZ ERTEME KARŞILIĞINDA:'10 KİLO KESTANEYİ VE CEVİZİ RÜŞVET OLARAK ALAN SAVCI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ'
18 Kasım 2021 - 22:05

İnfaz savcısının vatandaşlardan “infaz erteleme” için usulsüz bir şekilde paralar aldığı ve bir vatandaştan da 10 kilo ceviz ve kestane almasının ortaya çıkması üzerine HSK kararı ile meslekten ihraç edildi.


Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun açıkladığı disiplin kararlarını sizler için yayınlamaya devam ediyoruz. Dikkatleri çeken ilginç bir disiplin karar herkesi şaşırttı. HSK’nın açıkladığı bu kararlarda kişi, şehir vb. bilgiler gizli tutulmaktadır. HSK’nın açıkladığı disiplin kararına göre adliye ilamat ve infaz bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı, vatandaşların kanuni hakkı olan infaz erteleme taleplerini yerine getirmek için fazladan paralar aldığı hatta bir vatandaştan 10 kilo ceviz ve kestaneyi de aldığı disiplin kararında belirtildi.

HSK’NIN AÇIKLADIĞI DİSİPLİN KARARI

Birinci olay: Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası nedeniyle olay günü yanına gelen ve aynı tarihli dilekçe ile erteleme talebinde bulunan ve hayvanlarının bulunduğunu, kurban bayramından sonra cezasını çekmek istediğini, hayvanlara bakacak ve satacak kimsenin olmadığını söyleyen hükümlü x'e, 6 ay süreyle cezanın ertelenebileceğini, ancak bunun teminat parası yatırmak şeklinde olabileceğini, 3.500 TL. teminat parası getirirse ertelenebileceğini söylemesi sonrasında, adı geçenin aynı gün ilgili Tarım Kredi Kooperatifinden 3.500 TL kredi çekerek, parayı masasına bırakması üzerine, belirtilen tutarı masadan alıp sayarak çekmecesine koyduğu, ilgiliye jandarmaya araştırma yaptıracağını, 3-4 gün sonra yanına gelmesini söylediği ve fakat paranın iadesi hususunda herhangi bir şey söylemediği, olay günü yanına gelen x’e erteleme kararının hazır olduğunu söyleyip, kalemden almasını sağladığı, bu şekilde ilgiliden 3.500 TL alıp infaz erteleme kararı verdiği,

İkinci olay: 2015 yılı Ağustos ayı içerisinde, taksirle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü x’in hapis cezasının ertelenmesi amacıyla yanına gelen babası x‘in talebini kabul etmesine müteakip, 5.000 TL teminat karşılığında 2 ay süreyle olay tarihinde infaz erteleme kararı verdiği, belirtilen erteleme kararı bittiğinde 2. kez erteleme yaptırmak için odasına gelen x‘in, tarla işlerinin bitmediğini, tarlada patateslerinin kaldığını, hayvanlarının bulunduğunu, bu nedenle ikinci kez oğlunun cezasının ertelenmesini istediğini belirtiğinde, yevmiyeci tutmasını, o şekilde işlerini görmesinin daha ekonomik olacağını belirterek, "İkinci kez ertelemeyi yapmayalım" dediği, adı geçenin başkasının, işi kendi işi gibi yapmayacağını, bu nedenle oğlunun cezasının ikinci kez ertelenmesini isteyip ısrar etmesi üzerine, birkaç kez "Oğlan mı para mı?" diye sorduğunda x‘in "Oğlum" dediği, buna müteakip 5.000 TL para getirmesini söylediği, x‘in ikinci erteleme kararı verilebilir düşüncesiyle yanında getirdiği 5.000 TL'yi elden vermesi üzerine, parayı alıp çekmecesine koyarak, "Bu ikimizin arasında kalacak, oğlun dahil bu olayı hiç kimse bilmeyecek" dedikten sonra, "Git dışarıda erteleme dilekçesi yazdır, ertelemeyi yapalım" dediği, aynı gün erteleme kararını alan x‘in iki ay erteleme kararı verileceğini beklerken 4 ay süreyle erteleme kararı verildiğini görerek, uzun süre erteleme verilmesinin, verdiği 5.000 TL karşılığında olduğunu düşündüğü, 4 ay sonra 2016 yılı Şubat ayı ortalarında ikinci erteleme kararının bitmesine birkaç gün kala yanına gelen ve tekrar erteleme kararı isteyen x‘in tekrar erteleme yapamayacağını, birkaç gün sonra erteleme süresinin bitiminde yanına gelmesini söylediği, erteleme süresinin bittiğinde yanına gelen ilgiliye 5.000 TL teminat parasını maliyeden alması için yazı yazacağını, teminat parasını alıp yanına gelmesini söylediği, x‘in 18 Şubat 2016 tarihinde Mal Müdürlüğünden teminat parasını alıp gelmesine müteakip, teminat parasını kendisine vermediği takdirde oğlu x‘in PKK'lıların yanına gideceğini, sıkıntı yaşayabileceğini, teminat parasını kendisine verirse oğlunu rahat bir yere göndereceğini, adı açıklanmayan Açık Ceza İnfaz Kurumuna göndereceğini söylemesi üzerine, x‘in oğlunun rahat etmesi, sıkıntı yaşamaması için ilk erteleme kararında Mal Müdürlüğüne yatırıp çektiği 5.000 TL teminat parasını ihbar olunana verdiği, onun da parayı alarak, cebine koyduğu ve "10 gün daha oğluna izin verdim, 10 gün daha gezsin" diyerek ilgiliyi odasından gönderdiği, bu şekilde ilgiliden toplamda 10.000 TL alıp infaz erteleme kararları verdiği,

Üçüncü olay: İlgili 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasından hükümlü x‘in, o dönemde yeni kamyon aldığı ve babasının adı açıklanmayan Açık Cezaevinde yatmakta olduğu bu nedenle cezasının ertelenmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gittiği, şikâyet olunan ile yaptığı görüşmede, babasının cezaevinde olduğunu, ilgili Caddesi Garanti Bankasına borcunun olduğunu, yeni tır aldığını söyleyip erteleme talep ettiğini belirttiğinde, müştekiye "Erteleme için teminat yatırman lazım" dediği, ne kadar teminat yatıracağını sorduğunda ise "Biz aslında erteleme vermiyoruz ancak bir kampanya başlattık cezaevinde bulunan garibanlara para yardımı yapıyoruz, bunun için 5.000 TL yardım yapacaksın 2.000 TL de Mal Müdürlüğüne teminat olarak yatıracaksın, bu 5.000 TL'den kimsenin haberi olmayacak, süresinde teslim olmazsan 2.000 TL teminatın da yanacak" dediği, ayrıca "Normalde biz erteleme süresini 6 ay, 6 ay toplam 12 ay olarak veriyoruz, ancak sana baban cezaevinden çıkana kadar 10 ay erteleme vereceğim, sonra geldiğinde 2 ay daha veririm" dediği, müştekinin "Bu kadar para veremem durumum iyi değil" dediği. Üzerine "Teminatsız izin veremiyoruz, biz zaten senin söylediklerinin doğru olup olmadığını araştıracağız, önünde 1 hafta 10 günlük süre var" diye belirttiği, müştekinin adliyede bulunduğu sırada babasını cezaevinden telefonla aradığı ve babasına durumu anlattığı, parayı bulmak için uğraşırken durumdan kuzeni olan x‘in de bahsettiği, 11 gün sonra infaz kaleminden aranması üzerine, yanında 7.000 TL para ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına geldiği, şikâyet olunanın odasına girip, paranın hazır olduğunu söyleyerek 5.000 TL parayı verdiği, Mal Müdürlüğü'ne de 2.000 TL para yatırdığı ve erteleme kararını alarak adliyeden ayrıldığı, bu şekilde ilgiliden 5.000 TL para almak suretiyle infaz erteleme kararı verdiği,

Dördüncü olay: İlgili 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasından hükümlü x‘in infaz erteleme talebi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gidip odasına girdiği, dilekçeyi vererek çiftçilik yaptığını ve erteleme istediğini söylediğinde, "Para verirsen erteleme olur" dediği, ilgilinin ne kadar para gerektiğini sorduğunda ise "6.000 TL para gerekli, 2.000 TL'sini mal müdürlüğüne yatıracaksın, kalan 4.000 TL para ile askerlere kıyafet alınacak yardım yapılacak" dediği, ertesi gün müştekinin tekrar gelip odasına girerek parayı temin ettiğini söylemesi üzerine, "4.000 TL parayı ceketin cebine koy" dediği ve müştekinin odada bulunan askılıkta asılı montun cebine 4.000 TL parayı bıraktığı, birkaç gün sonra adliyeye gelerek Mal Müdürlüğüne 2.000 TL para yatırdığı ve erteleme kararını aldığı, bu şekilde ilgiliden 4.000 TL para almak suretiyle infaz erteleme kararı verdiği,

Beşinci olay: İlgili Asliye Ceza Mahkemesince verilen 2 yıl 3 ay hapis cezasından hükümlü x‘in 2015 yılı mart ayı içerisinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından erteleme talebinde bulunduğu, 2.500 TL parayı Mal Müdürlüğü'ne yatırdığı, 6 aylık erteleme süresi sona ermesine yakın yeniden ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittiği, İnfaz savcısının değişmiş olduğunu gördüğü, odasına gittiği şikâyet olunana zor durumda olduğunu, eşinin yalnız kaldığını söylemesi üzerine, "Teminatsız erteleme olmaz 4.000 TL bul getir" dediği, müştekinin çok zor durumda olduğunu, o kadar para bulamayacağını belirtmesine müteakip "O zaman 2.500 TL getir" dediği, 1.800 TL temin edip 3 gün sonra odasına gelen ilgilinin 1.800 TL para temin edebildiğini söylemesi üzerine, bunu kabul etmeyerek "Ya 2.500 TL'yi getirirsin ya da ertelemen olmaz gider yatarsın" dediği, ertesi gün 2.500 TL para ile birlikte yeniden adliyeye gelen müştekinin parayı temin ettiğini söylediği, parayı nereye yatıracağım diye sorması üzerine "Sen bana bırak ben yatırırım" dediği ve ilgilinin 2.500 TL parayı kendisine verdiği, bu şekilde ilgiliden 2.500 TL para almak suretiyle infaz erteleme kararı verdiği,

Altıncı olay: İlgili 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasından hükümlü x‘in 2.000 TL teminat karşılığında 6 ay süre ile cezasının ertelendiği, ertelemenin sona ermesine yakın yeniden 2. kez erteleme talebinde bulunmak için adliyeye gittiği, infaz savcısının değişmiş olduğunu görüp, şikâyet olunana, oğlunun öldürülmesi ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesinde dosyasının bulunduğunu belirttiği, erteleme için 2.000 TL teminat yatırmasını söylemesi üzerine maddi durumumun kötü olduğunu belirttiği, bunun üzerine ne iş yaptığını sorduğunda, müştekinin meyve firmasında eksperlik yaptığını söylediği, bu kez "Bu sene kestane ve cevizi senden yeriz artık" dediği ve müştekinin bu nedenle birkaç gün sonra 10 kg. civarında kestane ve cevizi getirerek ilgili teslim ettiği, bu şekilde infaz erteleme kararı verdikten sonra ilgiliden 10 kg. ceviz ve kestane aldığı, İddia edilmiştir.

HSK’NIN NİHAİ KARARI

Cumhuriyet Savcısı x’e isnat olunan eylemlere ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda, dosya içerisindeki bilgi, belge ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; isnat olunan eylemlerin "Suç" niteliğini değerlendirme konusunda takdir, yetkili ve görevli adli mercilere ait olmak üzere, fiiller suç teşkil etmese ve hükümlülüğü gerektirmese bile nitelik ve ağırlık itibariyle mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğünden ilgilinin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına, karar kesinleşinceye kadar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 74'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince görevden uzaklaştırılmasına, 6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesine müracaatla yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğine, x tarihinde karar verildi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İŞTE BELEDİYE OTOBÜSÜNDE TACİZ SUÇUNDA TUTUKLANAN KATİP İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU
İŞTE BELEDİYE OTOBÜSÜNDE TACİZ SUÇUNDA TUTUKLANAN KATİP İLE...
Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor
Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor