İZMİR BAROSU 2022 AİDAT ÜCRETİNİ AÇIKLADI

İZMİR BAROSU 2022 AİDAT ÜCRETİNİ AÇIKLADI
20 Ocak 2022 - 23:33
İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU KARARI Tarih : 11.01.2022 Sayı : 26/94 İlgili : Konu : 2022 yılı Aidatlarının Belirlenmesi. Karar : Siyasi iktidarın uygulamaları sonucu ülke ekonomisinin krize girdiği, neredeyse tüm tüketim ürünlerine yapılan afaki zamlarla hepimizin daha da yoksullaştığı ortadadır. Yaşanan bu krizden şüphesiz ki Baromuz da etkilenmiş ve baro giderleri artmıştır. Bilindiği gibi, 2021 yılı Temmuz ayında yapılan genel kurulun onayından geçen tahmini bütçede yer alan gider tutarı, Baromuzun personel giderleri hariç, yıllık 3.245.000,00-TL olarak belirlenmiştir. Ancak söz konusu gider tutarı -genel kurul tarihi itibariyle öngörülmesi mümkün olmayan- yıl sonunda neredeyse tüm tüketim maddelerine ve asgari ücrete yapılan zamlar göz önüne alındığında baromuzun giderlerini yansıtmaktan çok uzaktır. Şöyle ki: • Baromuz yazı işleri biriminden alınan veriler ışığında faal avukat sayımızın 11.650 olduğu, bu sayının 4.200’ünü meslekte henüz beş yılını doldurmayan avukatlar, 470’ini yetmiş yaş üstü avukatlar, kalan 6.880’ini ise meslekte beş yıllık kıdemi doldurmuş avukatlar oluşturmaktadır. Meslekte henüz beş yılını doldurmamış ve yetmiş yaş üstü meslektaşlardan yarı oranında aidat alındığı göz önüne alındığında: 6.880 + 2.335 (4670/2) = toplamda en çok 9.215 birim aidat tahsil edilebileceği anlaşılmaktadır. Baromuzda yıllık aidat tahsil oranının uzun yıllardır % 70 civarında olduğu düşünüldüğünde, belirlenen yeni aidatlarla ilk aşamada tahsil edilmesi beklenen tutar 3.573.577,00-TL’dir. • Öte yandan Baromuzun muhasebe biriminden alınan 2021 verileri incelendiğinde: - 3.936.000,00-TL personel gideri, - 160.000,00-TL tüm baro birimleri için elektrik gideri, - 400.000,00-TL tüm baro odalarında meslektaşlarımıza ücretsiz olarak sunulan su, kahve ve çay gideri, - 215.000-TL adliyeler arası servis gideri, - 110.000-TL tüm birimlerde sunulan ADSL hizmeti gideri, - 144.000,00-TL temizlik işleri gideri yapılmış olduğu görülmektedir. Bu harcama kalemlerinin içerisinde eğitim, sempozyum, konferans, dergi, bülten, ajanda, masa takvimi, fotokopi ve benzeri birçok giderin olmadığı ve yapılan zamların henüz maliyetlere yansımadığı dikkate alındığında 2022 yılının her açıdan zorlayıcı bir yıl olacağı anlaşılmaktadır. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde, her ne kadar genel kurulda onaylanan aidat miktarı daha yüksek olsa da pandemi, ekonomik kriz ve ülkeyi ele geçiren derin yoksulluk sarmalı dikkate alınarak, her türlü gider kaleminde neredeyse yüzde yüz artış olması nedeniyle, yıllık yaklaşık 7.500.000,00-TL’yi aşacak olan baro giderlerinde azami tasarruf tedbirleri sürdürülerek, aidatların olabilecek asgari miktarda belirlenmesi yoluna gidilmiş ve aidat miktarı yönetim kuruluna verilen yetki dahilinde azaltılmak suretiyle belirlenmiştir. Buna göre, önceki dönemden gelen aidat borçlarının tahsili amacıyla yasal süreçlerin başlatıldığı ve bu borçlardan da tahsilat yapılacağı dikkate alınarak yıllık baro aidatları ile giriş kesenekleri konusunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir: 1-2022 Yılı Baro Aidatlarının Belirlenmesi 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilen 2021 yılı Bütçe Kararnamesi’ne göre, -Avukatlar için yıllık keseneği katsayı çarpanı aralığı 3.000, -Avukatlar için giriş keseneği katsayı çarpanı aralığı 8.000, -Avukat Ortaklığı için yıllık keseneği katsayı çarpanı aralığı: 30.000, -Avukat Ortaklığı için giriş keseneği katsayı çarpanı aralığı: 80.000, olarak belirlenmiş, - Memuriyet Taban Aylığı Göstergesine uygulanacak Taban Aylığı Katsayısı ise 0,229979 olarak belirlenmiştir. Keza 04 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da yapılan TBB 36. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararlar gereğince; TBB keseneği 84,00-TL, ölüm yardımı keseneği ise 42,00-TL olarak belirlenmiştir. Bu hususlar dikkate alınarak; 1-a) Baro Yıllık Aidatı olarak avukat ortaklıkları için; Genel kurul kararına uygun olarak katsayının 40.000 ile çarpımı (30.000 X 0,229979= 6.899,37 TL) sonucunda yıllık baro aidatı 6.899,37 olarak hesaplanan tutarın yönetim kurulunun arttırma ve azaltmaya ilişkin yetkisine istinaden 5.540,00-TL olarak tespit ve tahsiline, TBB keseneği 84,00-TL ve ölüm yardımı keseneği olan 42,00-TL’nin de aidatlarla birlikte ortaklığa dahil avukat sayısı kadar ayrıca tahsiline, b) Avukatlar için; Genel kurul kararına uygun olarak katsayının 3.000 ile çarpımı sonucu (3.000 X 0,229979= 689,93 TL) olan 689,93 TL olarak belirlenen yıllık baro aidatının bütçe kararnamesinin 10. maddesi ile yönetim kuruluna verilen azaltma yetkisine dayanarak 554,00-TL olarak belirlenmesine, Avukatlık Kanunu 65. Maddesinde 11.07.2020 tarih 7249 sayılı kanunun 12 maddesi ile eklenen “Şu kadar ki, mesleğin ilk beş yılında baro keseneği yarı oranında alınır.’’ hükmü gereğince meslek kıdemi 5 yılın altında olan meslektaşlarımızdan yarı oranında aidat tahsil edilmesine, TBB yıllık keseneği olan 84,00-TL ve SYDF ölüm yardımı keseneği olan 42,00-TL‘nin de aidatlarla birlikte ayrıca tahsiline, Yine önceki yıllarda alınan genel kurul kararı doğrultusunda özel ihtiyaç sahibi avukatlar ile 70 yaşını doldurmuş ve fiilen avukatlık yapmayan avukatlardan aidatın %50 olarak tahsiline, aidat miktarına ayrıca TBB keseneği ve SYDF payının eklenerek tahsiline, 2-Avukat olarak yeni kayıt, yeniden kayıt ve nakil gelme durumlarında alınacak aidat miktarının belirlenmesi; a)Yeni kayıt halinde; -Avukatlar için; İzmir Barosu Genel Kurulundan geçen 2021 yılı Bütçe Kararnamesi’nin 5.maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 81/2 maddesi gereği kat sayının 8.000 ile çarpımı (8.000 X 0,229979) olan 1.839,83 TL giriş keseneği ve kayıt tarihindeki yıllık aidatın eklenerek tahsiline, -Avukatlık Ortaklıkları için; İzmir Barosu Genel Kurulundan geçen 2021 yılı Bütçe Kararnamesinin 5. maddesi gereğince; bir defaya mahsus kat sayının 80.000 ile çarpımı (80.000 X 0,229979) olan 18.398,32-TL olarak tespitine ve alınmasına, buna kayıt tarihindeki yıllık aidatın eklenerek tahsiline, b)Yeniden Kayıt Halinde; 1- Evvelce İzmir Barosu’na kayıtlı iken yeniden Baromuza kayıt halinde Av. Kanunu m.73/3 "Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil olduğu baro tarafından karar verilen avukattan yeniden giriş keseneği alınmaz." hükmü gereğince; giriş keseneği alınmaksızın kimlik bedeli ile kayıt tarihindeki yıllık aidatın tahsiline, 2- Evvelce başka bir Baroda kayıtlı iken Baromuza kayıt talebi halinde; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 81/2 maddesi gereği kat sayının 8.000 ile çarpımı (8.000 X 0,229979) olan 1.839,83-TL giriş keseneği ve kayıt tarihindeki yıllık aidatın eklenerek tahsiline, c)Nakil Gelme Halinde; İzmir Barosu Genel Kurulu’ndan geçen 2021 yılı Bütçe Kararnamesinin 5.maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 81/2 maddesi gereği kat sayının 8.000 ile çarpımı (8.000 X 0,229979) olan 1.839,83 TL giriş keseneği ve kayıt tarihindeki yıllık aidatın eklenerek tahsiline, Aidat bedellerinin 1. ve 7. aylarda iki eşit taksit halinde tahsil edilmesine, isteyen meslektaşlara kredi kartlarına taksit seçenekleri sağlanmasına, bu konuda Bilgi İşleme ve Muhasebe Birimine görev verilmesine O.B.K.V. Av. Özkan YÜCEL Av. Perihan Çağrışım KAYADELEN Av.Yakup GÜL Av. Hüseyin YILDIZ Baro Başkanı Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Sayman Av. Sinan BALCILAR Av. Elçin KILINÇER OT Av.Şefika YILDIRIM SERT Av. Deniz YILMAZER Üye Üye Üye Üye Av. Ayşe KAYMAK Av. Miray SAYMAN Av. Mehmet Baran SELANİK Üye Üye Üye (Mazeretli) (Karar aslının aynıdır)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İŞTE BELEDİYE OTOBÜSÜNDE TACİZ SUÇUNDA TUTUKLANAN KATİP İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU
İŞTE BELEDİYE OTOBÜSÜNDE TACİZ SUÇUNDA TUTUKLANAN KATİP İLE...
Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor
Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor