İşte iddianame:'Mahmut Özgener ile Ekrem Demirtaş bu kez yargı önünde hesaplaşıyor'

İşte iddianame:'Mahmut Özgener ile Ekrem Demirtaş bu kez yargı önünde hesaplaşıyor'
16 Ocak 2021 - 13:25 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 - 19:20
İzmir Ticaret Odası (İZTO) önceki dönem başkanı Ekrem Demirtaş ile önemli iş adamlarının bulunduğu 278 sayfalık iddianamenin kabul edilmesi iş dünyasına bomba gibi düştü. 
İzmir Ticaret Odası Başkanlığı için çekişme yaşayan Mahmut Özgener ile Ekrem Demirtaş bu kez yargı önünde hesaplaşıyor. Alfabe sıralamasına göre iddianamede ismi 8'nci sırada bulunan Ekrem Demirtaş hakkında 13 ayrı suçtan toplam 390 yıl hapsi isteniyor. Demirtaş ile bazı şüphelileri Ankara Barosu'na kayıtlı aynı avukatın savunması dikkat çekti. 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ, İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ ile MAHMUT ÖZGENER'in müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede şikayetçi avukatlar Ekrem Demirtaş'la ilgili bazı bölümlerde ŞÜPHELİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİ ifadelerini kullandı. 
 Cumhuriyet Savcısı ÜNSAL DEMİRCİ'nin hazırladığı 278 sayfalık iddianamede A.Y.,A. S.,A.N.,B. Ş., C. Y.E.., C. A., C.G.,E. D.,E. K., F. Ö., İ. A.,K.G.,L. G.,M. P.,M.A.,M.D., M.T., M. E.S., N.A.,R. A., S. Ö., S.S., V. S. hakkında  "İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Nitelikli dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından dava açıldı. 
Yine aynı iddianamede isimleri yer alan  F. N. C. M., O. E. ve T.  B.,L.G., E. Ö.,Y.M. A.,H.H. A., B. K., D.,B. K., A.N. T.,T.S., Ö. E.,G. Ş.,Ö. A.,A.K., M. C. K., M. E. Y.'un davaya konu suçları görev sırasında ve görevleri nedeniyle işledikleri, bu yüzden soruşturma izni için YÖK'e yazı yazılmasına karar verildi. YÖK'ten gelecek olur izninden sonra bu kişilerde aynı davada şüpheli olarak yargılanacaklar. 

İDDİANAMENİN İLK BÖLÜMÜNDE MAHMUT ÖZGENER İLE AVUKATLARIN SUÇLAMALARINA YER VERİLDİ

İŞTE İDDİANAME 

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İLE İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ VEKİLLERİNİN 03.01.2019 TARİHLİ SUÇ DUYURUSU;  

AŞAĞIDA (2) VE (3) NUMARALI ANA BAŞLIKLAR İLE ALT BAŞLIKLARI HALİNDE YAZILI OLAN KONULAR İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İLE İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ VEKİLLERİNİN 03.01.2019 TARİHLİ SUÇ DUYURUSUNDA İDDİA EDİLEN KONULARI İÇERMEKTEDİR.

2-1) ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE YAZILI OLAN ŞÜPHELİLER:
İzmir Ticaret Odası Eğitim Ve Sağlık Vakfı İle İzmir Ekonomi Üniversitesi Vekillerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdikleri şikayet dilekçesinde;
1-) E. D.
2-) L.G.
3-) F. Ö., F.
4-) M. D.
5-) A. N. 
6-) H. H. A.
7-) A. S.

SUÇ : SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, HAKSIZ KAYNAK AKTARIMI,ZİMMET,İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA,EVRAKTA SAHTECİLİK şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

2-2) AÇIKLAMALAR:

İzmir Ticaret Odası Eğitim Ve Sağlık Vakfı İle İzmir Ekonomi Üniversitesi Vekillerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdikleri şikayet dilekçesinde;
Öncelikle olayların izahatına geçmeden önce konuların daha iyi anlaşılması adına, İzmir Ticaret Odası tarafından kurulmuş bulunan vakfın ve yine İzmir Ticaret Odasına ait olan İzmir Ekonomi Üniversitesi hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.
İzmir'de 1885 yılında "Ticaret Odası" kurulmuştur. İzmir Ticaret Odası, köklü yapısını her dönemde güçlendirerek, bugün Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Şu anda 61 bin aktif, 19 bin gayri-aktif toplam 80 bin üyesi vardır.
İzmirli hayırseverlerin desteği ile İzmir Ticaret Odası tarafından 1995 yılında İzmir Ticaret Odası Sosyal Yardımlaşma Vakfı kurulmuştur. Vakıf, ilkokul binaları, İTO Vakfı Endüstri Meslek Lisesi ve meslek kursları açarak eğitim alanında pek çok öğrenciye destek vermiştir, 
2001 yılında vakıf tarafından İzmir'in ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi kurulmuştur.
Şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

2-3) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUSU VE MİSYONU;

İzmir Ticaret Odası Eğitim Ve Sağlık Vakfı İle İzmir Ekonomi Üniversitesi Vekillerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdikleri şikayet dilekçesinde;
Anayasa'nın 130. Maddesinin 2.fıkrasında yapılan düzenlemede " Kanunla gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir" hükmüne yer verilmiş ve ardından 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunun Ek.2'inci, maddesiyle vakıf üniversitelerinin kuruluşunun yasal dayanağının temelleri atılmıştır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından, 14 Nisan 2001 tarih ve 24373 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 4633 sayılı Kanun ile kurulan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında 2 fakülte, 5 yüksekokul, 2 enstitü olarak öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir. Günümüz tarihinde Üniversitede, 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bu akademik birimlerde 32 ayrı programda ön lisans, 35 ayrı programda lisans öğretimi, 38 ayrı programda yüksek lisans öğretimi ve 9 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir. Haziran 2017 itibari ile 26 ülkede 171 üniversite ile Erasmus anlaşmamız, 47 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır. Vizyonu ise, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir yükse öğretim kurumu olmaktır.
Şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

2-4) VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ:

İzmir Ticaret Odası Eğitim Ve Sağlık Vakfı İle İzmir Ekonomi Üniversitesi Vekillerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdikleri şikayet dilekçesinde;
Vakıf Üniversiteleri kendilerini kuran vakıflardan ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir ve bu tüzel kişiliğin türü kamu tüzel kişiliğidir. Vakıf Üniversiteleri kazanç amacıyla kurulmadığından birer ticari kuruluş değildirler ve mesleksel etkinliklerde bulunamazlar ve ayrıca bunlar birer" iktisadi işletme" de değillerdir. Vakıf Üniversitelerinin tüzelkişiliği mütevelli heyet tarafından temsil olunur, İTA amiri olarak da üniversite bütçesini 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca idare ederler. Vakıf Üniversitesinin en yüksek karar ve idare organı olan mütevelli heyet üyeleri çok sıkı kurallara tabi olup kazanç amacı gütmeme ve kaynak aktarımı konusunda özen göstermek ve üniversiteyi zora sokacak işlemlerden kaçınmak zorundadır.
Şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

2-5) VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE İHALE USULÜ:

İzmir Ticaret Odası Eğitim Ve Sağlık Vakfı İle İzmir Ekonomi Üniversitesi Vekillerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdikleri şikayet dilekçesinde;
Pozitif hukukumuzda kamu kurum ve kuruluşları ile yerinden yönetim idarelerinin yapacakları ihaleler için 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" 4735 sayılı "Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu" ve 2886 sayılı "Devlet İhale kanunu" hükümleri uygulanmaktadır. Genel bir deyişle, mal ve hizmet satımları, kiraya verme (idare kiraya veren), mülkiyetten gayri ayni hak kurulması ve trampa Devlet İhale Kanununa tabi iken, mal ve hizmet alımları, yapım işleri ve kiralama (idare kiracı) işleri Kamu İhale Kanunun hükümlerine göre yapılır. 
Anılan yasal düzenlemeler doğrudan hangi tür işlerin ve hangi idarelerin ilgili kanunlara bağlı olduğu ya da hangi idarelerin kapsam dışında tutulduğu da belirtilmektedir.
4734 sayılı Kanunun "Kapsam" kenar başlıklı 2. Maddesinin ( c ) bendinde sosyal güvenlik kuruluşları, bağımsız bütçeli kuruluşlar, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşların her türlü kaynaktan karşılanan mal ya da hizmet alımları ile yapılan işlerin ihalelerinin, 4734 sayılı kanun kapsamında olduğu belirtilirken aynı bentte mesleksel kuruluşların ve vakıf yükseköğretim kurumları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır.
Günümüz Türk Yükseköğretim sisteminde vakıf üniversitelerinin kendi bünyelerinde uygulanmak üzere ihale yönetmelikleri çıkardıkları ve bu yönetmelikleri çıkardıkları ve bu yönetmeliklerin hukuksal dayanaklarının ise kendi kuruluş yasaları olduğu bilinen bir durumdur.
İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından çıkarılan Alım - Satım Yönetmeliği ne göre, İzmir ekonomi Üniversitesinin ekonomik ve sosyal gereklere, verimlilik ilkelerine uyarak, en uygun fiyat ve şartlarda, serbest rekabet yolu ile iç ve dış her türlü alım- satım, inşaat, onarım ve bakım, kiralama, fınansal kiralama, taşıma hizmetlerinde, patent, lisans, knowhow ve benzeri hallerde ilgili faaliyetlerde, proje, etüd, ve müşavirlik hizmetlerinde akreditif, ekspertiz, gümrükleme, sigorta sözleşmesi akdetme işlerinde uygulanan genel kurallar ve çalışacak komisyonların yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre, alım - satım yöntemlerinin;
- Piyasadan araştırma yapmak ve mümkün olabildiğince asgari üç firmadan teklif alınması suretiyle doğrudan temin,
- 5.000 (beşbin) Türk lirasına kadar alımlarda e-posta ve fax,
- Kapalı zarf,
- İlan suretiyle açık eksiltme,
- Davet suretiyle açık eksiltme,
- Açık arttırma,
- Emanet usulü,
- Dış memleketlerde bulunan gerçek kişi, adi ortaklık, orak girişim veya tüzel kişilerle görüşme yazışma yapılarak doğrudan doğruya işlem yapılması,
- Yarışma düzenlemek veya seçmek yapmak,
Bu yönetmelikte belirtilen usuller dışında, yapılmasında fayda görülen veya acil bir durum ve zorunluluk arz eden işler için tatbik edilecek usul, şekil ve şartlar; Rektörlüğün bu hususta yapacağı teklif üzerine Mütevelli heyet tarafından kararlaştırılır.
Ancak Ticaret bakanlığınca yönetmelik değişikliği ile İzmir Ekonomi Üniversitesinin İzmir Ticaret Odasına ait bir üniversite olduğu beyan edilmiştir. Şimdi bu bilgiler ışığında yeni vakıf yönetimince geçmiş dönemde yapılan tüm iş ve işlemler incelemeye tabii tutulmuş olup, yapılan incelemeler sonucunda iş bu vakfımızın ve odamıza bağlı üniversitemizin yapmış olduğu bazı iş ve işlemlerde kanunlara ve yönetmeliklere aykırı davranıldığı görülmüştür.
Yeni yönetim anlayışımızda var olan şeffaflık ilkesi gereği bu iş ve işlemler için Sayın Başsavcılığınıza başvurulması hususunda yönetim kurulunca karar alınmıştır. 
Şimdi bu iş ve işlemler hakkında bilgilendirmede bulunacağız.
Şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

2-6) EKREM DEMİRTAŞ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİNDEKİ İDDİALAR:

İzmir Ticaret Odası Eğitim Ve Sağlık Vakfı İle İzmir Ekonomi Üniversitesi Vekillerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdikleri şikayet dilekçesinde;
Şüpheli Ekrem Demirtaş 26 yıl aralıksız olarak İzmir Ticaret odası başkanlığı yapmış bir kişidir. Ayrıca İzmir Ticaret Odasına bağlı İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfınca kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi nin kurulduğu 2001 tarihinden 27 Haziran 2018 tarihine kadar, müşteki üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığı görevinin aralıksız bir şekilde yürütmüştür. 
Şüpheli Ekrem Demirtaş aynı zamanda vakfın da mütevelli heyet başkanlığını kuruluştan seçimi kaybettiği 2018 yılına kadar bir fiil yürütmüştür. Bu nedenle sayın savcılığınızca yapılacak incelmelerde bu hususların göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Şüpheli-örgüt yöneticisi Ekrem Demirtaş görev yaptığı bu uzun yıllar içerisinde hukuk tanımaz, kanun tanımaz bir tavırla müşteki kurumları yönetmiş bu güne kadar kendisinden hukuk önünde hesap sorulamamıştır. 

Şüpheli örgüt yöneticisi Ekrem Demirtaş bu şeklide davranarak vakfın parası ile kendi çıkarları için bir çevre ve alan oluşturmuştur. Zaten bu güne kadar onlarca hukuksuz iş ve işlemler yapan bir zatın yargı önünde hesap vermemiş olması da bunu göstermektedir.

Ancak yeni yönetim anlayışımız gereği, hukuka ve kanunlara aykırı bir fiil kim veya kimler tarafından gerçekleştirilmiş ise bunun ortaya çıkarılması için sonuna kadar yasal her türlü girişimlerde bulunulacağını beyan etmek isteriz. 
Şüpheli Ekrem Demirtaş görevde bulunduğu bu uzun süreler içerisinde hukuka, kanunlara, yönetmeliklere ve teamüllere aykırı birçok iş ve işlemlerde bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Bu sebeplerle aşağıda şüpheli Ekrem Demirtaş'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen kanuna aykırı iş ve işlemlerinin cezalandırılması gerekmektedir. Bu iş ve işlemlerde görevi kötüye kullanma, zimmet, müştekilerin gelirlerinin usulsüzce, keyfi, vakıf mevzuatına aykırı olarak ticarethane zihniyetiyle harcanması, bu gelirlerin kendi örgüt üyelerine kaynak olarak aktarılması, yapılan iş ve ihalelerin kendi örgüt üyelerine verilerek ihale ve Yüksek Öğretim Kurumu ve Vakıf Üniversite mevzuatına aykırı işlemler yapılmasından bahisle oluşan suçlardır.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılmış bulunan Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca;
Yönetmelik: Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Kabul Tarihi: 31.12.2005
R.G. Tarihi: 31.12.2005
R.G. No: 26040
Kazanç amacı gütmeme ve kaynak aktarımı
Madde 28 - (DEĞİŞİKMADDE RGT: 19.11.2015 RGNO: 29537) (KOD 1)
Vakıflar kendilerine kazanç sağlamak amacı ile yükseköğretim kurumu kuramazlar. Kurmuş oldukları yükseköğretim kurumundan herhangi bir surette gelir, kazanç ve hak elde edemezler. Vakıf yükseköğretim kurumunun her çeşit gelirleri yükseköğretim kurumunda kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiç bir surette vakıf mamelekine veya üçüncü şahıslara intikal ettirilemez.
Vakıf yükseköğretim kurumları diğer gerçek ve tüzel kişilere faaliyetleri ile ilgisi olmayan konularda kefalet veremez ve yükümlülük altına sokulamaz. 
Vakıf yükseköğretim kurumları kaynak aktarımı yapamaz. Kaynak aktarımı sayılan haller şunlardır:
a) Mütevelli heyeti ve üyeleri ile bunlar dışındaki üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerden yapılan borçlanmanın Merkez Bankasının Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz oranlarından, kiralamanın Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan emsal kira bedelinden, mal ve hizmet alımlarının piyasa rayiçlerinden sebepleri izah edilemeyecek derecede yüksek bedeller ile yapılması, 
b) Vakıf yükseköğretim kurumunun maddi ve maddi olmayan varlıklarının bedel ödenmeksizin ya da piyasa rayiçlerine göre makul sayılamayacak derecede düşük bedelle kullandırılması, satılması, kiralanması, trampa edilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmesi ve benzeri tasarruflarda bulunulması,
c) Vakıf yükseköğretim kurumunun parasal kaynaklarının, Merkez Bankasının Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz oranlarından, mal varlığı kiralamasının Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan emsal kira bedelinden, mal ve hizmet alımlarının piyasa rayiçlerinden sebepleri izah edilemeyecek derecede düşük bedeller ile yapılması ya da bedelsiz olarak kullandırılması,
d) Vakıf yükseköğretim kurumunun her türlü mal ve hizmet alımının, rekabet kuralları ve şeffaflık ihlal edilerek piyasa rayiçlerine göre yüksek bedelle yapılması, 
e) Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirlerin kabul edilebilir sebepleri olmaksızın hesaplara zamanında ve tam olarak yansıtılmaması, tahsil edilmemesi veya zamanaşımına uğratılması,
f) Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında yapılan giderlerin gerçeğe aykırı olarak yüksek gösterilmesi, avans niteliğindeki ödemeler dışında mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, 
g) Vakıf yükseköğretim kurumunun kasada muhafaza edilen para ya da diğer menkul değerlerinin ya da geçici dahi olsa banka hesaplarında bulunan paraların, vakıf yükseköğretim kurumu dışında üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere kullandırılması, 
h) Her düzeyde görev yapmakta olan personele mevzuat çerçevesinde görev tanımı içerisinde yer alan işler için sözleşme ücreti dışında çeşitli adlarla ödeme yapılması, her düzeyde görev yapmakta olan personele mevzuat çerçevesinde ödenmesi mümkün ücret-maaş, telif ücreti, yolluk ve yevmiye, ders ve tez danışmanlık ücreti, huzur hakkı gibi ödemelerin emsallerine göre sebepleri izah edilemeyecek derecede yüksek olması, 
i) Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatta belirtilen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
j) Yukarıdaki haller dışında kalan, yükseköğretim kurumu kaynağında artışa engel veya azalışa neden olan, nesnel ve ölçülebilir kriterler çerçevesinde tespit edilen kaynak aktarımı halleri. 
Yine Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yayınlanan Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Kuruluş ve İşleyişi dair Usul ve Esaslar m.10 da açık olarak '' Kurucu vakıf mütevelli heyet üyeleri, vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik veya idari faaliyetlerinden dolayı maddi herhangi bir menfaat elde edemezler. Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarının kurucu vakıf veya vakıfların ticari işletmelerinden satın alacakları mal ve hizmetlerin bedeli ilgili kurumlarca tespit edilmiş rayiç fiyatı geçemez."
Hükümleri mevcuttur.

Kanun No: 5237
Türk Ceza Kanunu (TCK)
Zimmet (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
MADDE 247 – (1) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (AĞIR CEZA MAHK.)  
(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.
2009,2010 ve 2011 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu denetim raporlarında İzmir ekonomi Üniversitesine ait eksiklik ve hukuka aykırılıklara yönelik hususlara dikkat çekilmiş olup bunlar açık olarak belirtilmiştir. İlgili Yüksek Öğretim Kurumu raporları EK-3 dedir. 
Bunlar;
1-) Öncelikle mütevelli heyet başkanın örgüt yöneticisi Ekrem Demirtaş'ın üniversiteyi kendi ticari şirketi gibi gördüğü ve bu şekilde yönettiği mevzuata aykırı olarak üniversite bünyesinde şirket kurdurduğu kurulan bu şirketlere ortak ve yönetici olduğu üniversiteyi aşırı borç yükü altına soktuğu, 
2-) Mütevelli heyette bazı üyelerin uyarılarını ve muhalefet şerhlerini mütevelli heyet kararlarına koymadığı sonradan bu muhalefet şerhlerinin ilgili üyeler tarafından yazılı olarak gönderildiği ve bu sebeple Yüksek Öğretim Kurumu raporuna girdiği ( Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Atilla SEZGİN’ in ciddi uyarı taşıyan muhalefet şerhleri)
3-) Mütevelli Heyet üyesi Halit S.’ın İzmir Ekonomi Üniversite'si genel sekreteri Şüpheli örgüt yöneticisi Levent G.’den ilgili Yüksek Öğretim Kurumu raporunu talep etmiş olmasına rağmen kendisine ısrarla verilmemesi (ilgili mail ektedir) EK-4 
Yine ilgili Yüksek Öğretim Kurumu raporunda Mütevelli Heyet üyesinin açık olarak yetki aşımının olduğu Mütevelli Heyet başkanının zorlaması ile İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne holding kurdurulduğu, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin zarara uğratıldığı,
Şüpheli örgüt yöneticisi Mütevelli Heyet başkanı Ekrem Demirtaş'ın öğretim üye/elemanı atama ve görevlendirmelerine açık müdahalesinin olduğu, akademik kadroya Mütevelli Heyet yetkilerini aşarak etki ve işlemlerde bulunduğu hatta akademik kadroyu kendi istek ve çıkarları uğrunda yönetebilmek ve üzerlerinde baskı kurmak amacıyla hukuka tamamen aykırı "üniversite içinde bir iç denetim birimi kurduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak iş bu raporda Mütevelli Heyet başkanının meri mevzuat ve hukuka aykırılıklarının açık olarak tespit edildiği ve üniversitenin verdiği cevapların tatmin edici bulunmadığı ve özellikle kaynak aktarımının açık olduğu ve ilgili Mütevelli Heyet başkan ve üyeleri hakkında yasal işlem yapılması önerilmiştir. 
Ancak bugüne kadar bu aykırılıkların giderilmediği ve artarak devam ettiği gözlemlenmiştir. Mütevelli Heyet Başkanın 26 yıllık Ticaret odası başkanlığını yürütüyor olmasının kendisine aşırı bir öz güven, kimseye hesap vermeme duygusu verdiği hukuka aykırı eylem ve işlemlerinde görülmektedir. 
Tüm bu eylemlerin TCK m. 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurma, TCK m.247 zimmet suçu, TCK m.204 resmi evrakta sahtecilik, TCK m.235 ihaleye fesat karıştırma, TCK m.255 nüfuz ticareti, TCK m. 257 görevi kötüye kullanma suçlarını kapsadığı görülmektedir. Ancak bu durumların aynen devam etmesine rağmen üzeri kapatılmış ve hiçbir hukuki girişimde bulunulmamıştır.
Şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

2-7)İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİNE AİT GÜZELBAHÇE KAMPÜS MASTER PLANLARININ ÇİZİLMESİ İLE ALAKALI İDDİALAR:

İzmir Ticaret Odası Eğitim Ve Sağlık Vakfı İle İzmir Ekonomi Üniversitesi Vekillerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdikleri şikayet dilekçesinde;
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ'ne ait İZMİR İLİ GÜZELBAHÇE ilçesi yaka mahallesi, acem dere mevkii, 2363, 2364, 2375 no 'lu parsellerde bulunan henüz imar durumu dahi olmayan ileride yapılması düşünülen kampüs arazisi için master planı çizdirilmiş olup, yapılan bu husus yasaya ve mevzuata aykırıdır. Şöyleki; 
1-) Örgüt Yöneticisi Ekrem Demirtaş tarafından yatırım yapılması dahi muhtemel imarı dahi olmayan İzmir ili Güzelbahçe ilçesi yaka mahallesi, acem dere mevkii, 2363, 2364,2375 no lu parsellerde olan bu alan için Yurtdışından PLASMA STUDIO (EUROPE)LIMITED VE BURO HAPPOLD LIMITED firmalarına 591,000,00 EURO -AVRO gibi afaki derece de yüksek bir bedel ödenerek proje çizdirmiştir. İlgili sözleşmeler ve ödeme belgeleri ve Mütevelli Heyet Kararlan EK-29 dadır.
06.01.2015 tarih ve 2 nolu Mütevelli heyet kararı ile Güzelbahçe Master Planı için ABD den 3 mimarlık ofisinden teklif beklendiği bilgisi aktarıldı. Gelen tekliflerin değerlendirilmesi için Mütevelli Heyet Başkanına yetki verilmesine karar verildiği belirtilmiştir.
04.08.2015 tarih ve 09 nolu Mütevelli heyet kararı ile Güzelbahçe Master Plan çalışmalarının devam ettiği ve 01.12.2015 tarihinde ise Güzelbahçe Master Planı sözleşmesinin imzalandığı belirtilmiştir. Son ödemenin yapıldığı tarihte dahi el ' an bir imar uygulaması dahi geçmemiştir.

ÖDEME BELGE TARİHLERİ ŞUNLARDIR;
54.650 EURO-14.12.2015
7.500 EURO-11.03.2016
130.000 EURO-10.05.2016
89.000 EURO-10.05.2016
80.000 EURO-10.09.2016
54.000 EURO-10.09.2016
7.567 EURO-12.12.2016
3.784 EURO-19.01.2017
80.000 EURO-30.01.2017
Bu konuda müşteki kurumun zararı çok açıktır. Zira bu alanda henüz bir imar uygulaması geçmemiştir. Dahası müşteki üniversite bünyesinde mimarlık fakültesi mevcut olup yine İzmir Ticaret Odası bünyesinde 700 üyesi olan Mimarlık Komitesi bulunmasına rağmen hiçbir somut gerekçeye dayanmadan herhangi bir yarışma dahi açılmadan satın alma yönetmeliğinde ki hiçbir şartı yerine getirmeden teklif dahi alınmadan, yurtdışı bir firmaya son derece yüksek bir bedelle proje çizdirilerek, müşteki kurumdan kaynak aktarımı yapılmıştır. Oysa çok daha ucuza bu işin yaptırılması mümkün iken kamu kaynağının bu derece pervasız ve keyfi harcanması kabul edilebilir değildir.
Üniversiteler kamu kuruluşları olup yaptıkları harcamalar da kamu harcama disiplinine tabiidir. Dolayısıyla kamu parası harcanırken yapılan harcamalar kanuna ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bu harcamalar yapılırken keyfilikten kaçınmak gerekir. Oysa yukarıda kısaca izah ettiğimiz, iş bu işlemde henüz imar durumu bulunmayan bir araziye ait 591 bin Euro ödenerek yabancı bir firmaya proje yaptırılması tamamen keyfi bir uygulamanın olduğunu göstermektedir.
Şüpheli Ekrem Demirtaş açıkça görevini kötüye kullanarak müşteki vakıf ve üniversite kaynaklarını keyfi kullanmak suretiyle kendine ve tanıdıkları kişilere para aktarmak suretiyle KAMUNUN zarar uğramasına sebebiyet vermiştir. Ekte bu hususa ait ödeme dekontlarını sunuyoruz.(EK-5 )
Şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

DEVAMI YARGININ NABZI.COM'DA OLACAK

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum