Av.Mürsel Ünlü

Av.Mürsel Ünlü

ENERJİ ŞİRKETLERİNİN KAÇAK ELEKTRİK OYUNU VE OYUNUN BOZULMASI İÇİN HUKUKİ ÖNERİLER

Avukat Mürsel Ünlü yazdı:'ENERJİ ŞİRKETLERİNİN KAÇAK ELEKTRİK OYUNU VE OYUNUN BOZULMASI İÇİN HUKUKİ ÖNERİLER'

26 Ekim 2020 - 21:26

Bilindiği üzere enerji şirketleri EPDK ın denetim ve gözetlemesine tabidir.EPDK nın
kararlarına rağmen enerji şirketleri kaçak elektrik adı altında tüketiciden çok büyük bedeller
tahsil etmekte ve bunun önüne geçilememektedir.
Bir fabrika elektrik kullanımını sürdürürken bir iki kez gecikmeli ödeme yapınca enerji şirketi
sözleşmeyi fesih ihtarnamesi düzenleyerek sözleşmenin sona erdiğini ve bu noktadan ibaret
enerji kullanımı halinde kaçak elektrk kullanım bedeli alacağını ve ücretin normal ücretin 8
katı olacağını bildirmektedir.
İhtarnameyi alan şirket büyük bir telaşla geciken borcunu ödemekte ve bu ihtarnameden sonra
elektrik kullanımını sürdürmektedir.Enerji şirketi de çektiği ihtarnameye rağmen elektrik
vermekte ve normal bedelini tahsil etmektedir.
Buraya kadar hiçbir sorun görünmemektedir ve herşey taraflar arasında yapılan parekende
satış yönetmeliğine uygun ilerlemektedir.Ancak rekabet koşulları içinde bu fabrika/şirket
başka bir enerji şirketiyle anlaşma yaptığında önce ki enerji şirketi SEN KAÇAK ELEKTRİK
KULLANDIN demek suretiyle ihtarnameden sonra vermiş olduğu ve tahsil ettiği enerji
bedelini 8 katı kaçakçılık bedeliye birlikte tahsil etmektedir.
Enerji şirketinin kaçak elektrik kullanma bedeliyle açtığı davalarda genel olarak
mahkemelerce enerjinin kaçak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın 8 katı tazminata
hükmedilmektedir.
Başımıza gelen bir olay Mersin de yaşanmıştır.Bir enerji şirketi ihtarname keşide ettikten
sonra 2 yıla yakın enerji vermiş ve de ücretini almıştır.Aralarında çıkan küçük bir
anlaşmazlıkta ise,kaçak elektrik kullanımı cezası uygulamış ve neticesinde yargılamada
elektriğin kaçak olup olmadığına bakılmaksızın geçmiş ödenen miktara 8 katı uygulanarak
yeni bir tazminat alacağı oluşturulmuştur.
Bunun üzerine tarafımızdan EPDK ya başvurulmuştur.EPDK ENERJİ PİYASASI DAİRE
BAŞKANLIĞI 27/2/2020 tarih 44831307/110.03.01 SAYILI YAZISI İLE ‘elektrik
verilmeye devam edilmesi ve gecikmiş borçların bulunması halinde bunun gecikmiş borçlar
kapsamında sayılacağı,kaçak elektrik faturalarının bu sebeple iptal edilmesi gerektiği ‘
yönünde karar vermiştir.
Normal tüketiciler ve şirketler açısından bu karar yüreklere su serpmiştir.Enerji şirketleri hem
enerji vermeyi sürdürecek hem de kaçak elektrik ihtarnamesine rağmen para almayı
sürdürecek ve canı çektiği anda bu ihtarname hükümlerine göre 8 kata varan kaçakçılık cezası
bedellerini tahsil edecek uygulamasına EPDK tarafından son verilmesine rağmen uygulamada
bu tutum sürdürülmektedir.
Tüketici mahkemelerinde ve şirketler açısından Asliye Ticaret Mahkemelerinde ‘taraflar
arasında düzenlenen parekende satış sözleşmesinin geçerliliğinin tespitiyle,gecikmiş elektrik
bedelleri var ise bunun gecikmiş borçlar kapsamında sayılması yönünde davalar ile ya da
enerji şirketlerinin açmış olduğu kaçak elektrik bedeli tahsili davalarında bu savunma ile
gidildiğinde ve anılan EPDK yazısının kullanımı halinde ilerleme sağlanacak ve hukuka
uygun olmayan 8 katı yaptırımdan kurtulmuş olunacaktır.
Benzerini bankalar da uygulamada yaşatmaktadırlar.Her olayda dava açma şeklinde yurttaşlar
haklarını koruma uğraşı içindedirler.Enerji şirketleri de EPDK kararına rağmen uygulamayı
sürdürmekte ve her olayda dava ile geri adım atmaktadır.EPDK nın bu uygulamayı
engelleyici tavrına rağmen yasal boşluktan yararlanan haksız kazanç elde etmeyi düşünen
kötü niyetli EDAŞ lara hukuken dur demek gereklidir.Bu haksız uygulamayı yapmayan ve
EDAŞ ları da bu yazımızda tenzih ettiğimizi bildiriyoruz.
Yoksuk ve mutsuz ülkem,bizi hukuk korur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum