Cumhur Erkek

Cumhur Erkek

[email protected]

KİRALADIĞI ARAÇLA 17.500 PAKET KAÇAK SİGARA TAŞIRKEN YAKALANAN SAVCI MESLEKTEN ATILDI

22 Haziran 2023 - 21:06 - Güncelleme: 22 Haziran 2023 - 21:44

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, son zamanlarda Hakimler ve Savcılarla ilgili yapılan şikayetleri titiz bir şekikde inceleyip karara bağlıyor. Kurul şikayetleri değerlendirdikten sonra uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe ilerlemesini durdurma, derece yükselmesini durdurma, yer değiştirme, meslekten çıkarma, ceza tayinine yer olmadığına gibi kararlar veriyorlar.
Kurul, önlerine gelen dosyada kiraladığı özel araçla 17.500 paket bandrolsüz kaçak sigara taşırken polis tarafından yakalanan savcının durumunu da değerlendirdi. Kurul, yargılanan ve 5 yıl ceza alan savcının meslekten ihracına karar verdi.

İŞTE HSK KARARININ DETAYLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile ....... tarihinde toplandı. ....... Cumhuriyet Savcısı ....... hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin ....... sayılı soruşturma evrakı ile ....... tarihli ve ....... sayılı soruşturma izni üzerine düzenlenen ....... tarihli soruşturma raporu ile Dairemizin ....... sayılı dosyası incelendi. İlgili ....... hakkında yapılan soruşturma: ....... tarihinde kiraladığı ....... plakalı araç ile şüpheliler ....... ve ....... ile birlikte 17.500 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara taşırken ....... ilinde kolluk görevlilerince yakalandığı; Konularından ibaret olup, İlgili hakkında, ....... Ağır Ceza Mahkemesinin ....... esas, ....... sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 6455 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/18, 5607 sayılı yasanın 4/2, 5237 sayılı TCK'nın 62,TCK'nın 52/2 maddeleri uyarınca 5 yıl hapis ve 30.000.TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yapılan temyiz üzerine .......'nin ....... tarihli, ....... esas ve ....... sayılı kararı ile düzeltilerek onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesinin ....... tarihli ve ....... sayılı kararının ilgiliye ....... tarihinde tebliğ edildiği ve ilgilinin süresinde ve sonrasında savunmada bulunmadığı anlaşılmış olup, mahkemede verdiği savunmasında ise suçlamaları kabul etmediğinin beyan etmiştir. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: ....... Cumhuriyet Savcısı .......'a isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; ilgilinin ....... Ağır Ceza Mahkemesinin ....... esas, ....... sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 6455 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/18, 5607 sayılı yasanın 4/2, 5237 sayılı TCK'nın 62, TCK'nın 52/2 maddeleri uyarınca 5 yıl hapis ve 30.000.TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın .......'nin ....... tarihli, ....... esas ve ....... sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre "... altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 8 inci maddenin (h) bendinde yazılı suçlardan biri ile kesin hüküm giymenin meslekten çıkarılmayı gerektirdiğinin düzenlendiği anlaşıldığından, ilgilinin hakkındaki kesinleşmiş mahkumiyet hükmü nedeniyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına, 6087 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğine, ....... tarihinde karar verildi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar